Första analyserna av proteinjuice från gröna blad

2022-08-17

Innan skörderester från jordbruket blir råvara för biogasproduktion kan de gröna bladen användas för utvinning av proteiner som är intressanta för djurfoderproducenter.

Det är vad som görs i projektet Green2Feed där SLU, Gasum, Biogas Syd vid Energikontoret Skåne, Svenska Foder och Lantmännen samverkar.

Proteinutvinningen innebär ett extra steg i värdekedjan och kan öka lönsamheten eftersom fler samhällsnyttor kan uppnås samtidigt: hållbara djurfoder och biomassa för biogas- och biogödselproduktion.

Under våren genomfördes de första analyserna proteinutvinning från gröna skörderester, i detta fall ekologiskt odlad grönråg respektive lusern. Forskarna har testat olika metoder för att maximera utvinningen av proteiner från växterna.

Läs mer om testerna här.

Foto: Thomas Prade och William Newson, SLU.