Förbered er att söka medel inom Clean Energy Transition Partnership

2022-08-25

Nu startar det nya europeiska partnerskapet CETPartnership, Clean Energy Transition Partnership, ett multilateralt och strategiskt partnerskap av nationella och regionala program för forskning, utveckling och innovation i EU:s medlemsstater och associerade länder.

Syftet med CETPartnership är att stärka och påskynda energiomställningen och att stödja genomförandet av den europeiska SET-planen, Strategic Energy Technology Plan, vars mål är att accelerera spridningen och tillämpningen av gröna tekniker.

CETPartnership innehåller sju temaområden. Under de kommande sex åren planeras ett flertal forsknings- och innovationsutlysningar.

Den 7 september ges svenska aktörer möjlighet att förbereda sig inför den första utlysningen via ett digitalt informationsmöte.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.