Delta i urvalet för CETPartnerships första utlysning om 140 miljoner euro

2022-11-10

Fram till den 23 november kl 14.00 CET kan du som svensk aktör skicka in förslag till den första utlysningen inom Clean Energy Transition (CET), en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation.

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess där ett urval av förslag från det första steget bjuds in att lämna in fullständiga ansökningar i steg 2.

Energimyndigheten och Bio+programmet är med i gruppen av cirka 45 nationella och regionala forskningsfinansiärer från hela Europa som finansierar utlysningen, med EU-kommissionen som den enskilt största finansiären. Utlysningens totala utrymme är 140 miljoner euro fördelat på sju forskningsområden som kallas TRIs (Transition Initiatives). Läs mer om dem här:

Områdena fokuserar på utmaningar för forskning, demonstration och innovation som adresserar både tekniska aspekter, systemaspekter och tvärsektoriella perspektiv kopplade till energiomställningen.

Här hittar du den fullständiga utlysningstexten, instruktioner och mallar samt en FAQ publicerad från tidigare informationstillfälle.

Foto från CETPartnership webbplats.