Konferens 8 september: Biomassa kan trygga svensk energiförsörjning

2022-06-28

Inhemska biomassaresurser kan får stor betydelse för Sveriges energiförsörjning i kristider.

Den 8 september 2022 anordnar Bio+programmet och Energimyndigheten en konferens om möjligheter att höja den nationella försörjningstryggheten med svenska bioråvaror och kraftsamla för att accelerera energi- och klimatomställningen.

Frågor som kommer adresseras är

  • Hur kan våra inhemska bioråvaror bidra till att säkra energiförsörjningen?
  • Vad behövs avseende tillförsel, upphandling, samverkan, forskning och innovation?
  • Vilka regelverk stödjer, hindrar eller saknas för att få saker att hända?
  • Vilka lärdomar kan vi dra från vårt grannland Finland för en mer robust energiförsörjning och ökad krisberedskap?

Välkommen med din anmälan till konferensen Kraftsamling Sverige: Försörjningstrygghetens roll i omställningen senast den 1 september.