Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

2024-03-13

Det är rubriken på ett gemensamt pressmeddelande från f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel och den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. Innovationsklustret f3 stöds av Bio+programmet och har sin bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I pressmeddelandet beskrivs hur en ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel kan ge Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad energisäkerhet – i korthet: det för med sig positiva effekter för hela samhället.

Det stimulerar sysselsättning och ekonomisk verksamhet längs hela värdekedjan, från råvara till användning, och både i stor och liten skala. Aktörer kan därmed få starkare incitament och möjligheter att undersöka hur innovationer kan utveckla den befintliga industrin och näringslivet. Sist men inte minst ger användning av inhemska resurser för biodrivmedel som både produceras och används i Sverige oss större rådighet över produktionen. Det kan stärka vår energisäkerhet.

—I en orolig omvärld kan det vara mycket värt, och det kan förbereda oss på framtida förändringar på marknaden för biodrivmedel och biodrivmedelsråvaror som Sverige historiskt importerat mycket av, säger Ingrid Nohlgren, föreståndare för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel.

Att lyfta fram dessa stora mervärden med biodrivmedel är lika viktigt som att peka på vilka klimatvinster och miljömål de bidrar till.

Sambanden mellan ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion och stärkt social, ekonomisk och nationell hållbarhet presenteras i en rapport, en film och en faktasammanställning – samtliga baserade på underlag från forskningen.

Här finns hela pressmeddelandet.

Här kan du läsa mer om f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel.