Innovationskluster för biokol och bioenergi från pyrolys

Biokol och bioenergi från pyrolys är under snabb utveckling både avseende marknad och applikationer. Aktörer och aktörskonstellationer i Sverige signalerar tydligt att det finns ett behov av en nationell samling kring biokolfrågor ur flera perspektiv: forskning och utveckling, industri och marknad, samt utveckling av policyer och regelverk.

Projektets övergripande syfte är att bilda ett effektivt innovationskluster inom biokol och pyrolysteknik. Klustret ger möjligheter att utveckla och samordna aktörer i ett nationellt nätverk för att bidra till ett mer resurs- och energieffektivt biobaserat samhälle med fokus på negativa utsläpp.

Klusterverksamheten startar med NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag) som huvudman för projektet under tre år. Under tiden ska verksamheten vidareutvecklas genom att etablera en fristående och oberoende verksamhet, till exempel som en ideell förening eller aktiebolag.

Här kan du ta del av en presentation av klustret.

Ledning och koordinering
Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Kontaktperson
Eva Stål
eva.stal@nsr.se

Tidplan
Mars 2023 – december 2025

Total projektkostnad
4 560 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2022-01185