Bio+2023

Biobaserad utblick mot omvärlden och inblickar i Bio+programmet

Användning av biomassa och bioenergi är hörnstenar i att förverkliga Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och ställa om från fossilberoende energisystem. Det är positivt att möjligheterna till att gå över till biobaserade material, produkter och bränslen blir fler, men biomassa och bioenergi är också en begränsad resurs som behöver användas hållbart och effektivt.

Inom Bio+programmet pågår forskning och innovation som utvecklar hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt ökar kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Fokus för årets konferens är forskningsresultat som betonar system- och hållbarhetsperspektiv på biomassan och bioenergi, och omvandling av biomassa till energirelaterade produkter. Vi ska också ge en utblick utanför programmets gränser mot de bioenergifrågor, -utmaningar och -insatser som just nu engagerar omvärlden.

Moderator är Per Edström, programchef BioInnovation.

Talare

 • Karin Tormalm, Huvudsekreterare i Bioekonomiutredningen
 • Mårten Larsson, Skogsindustrierna
 • Göran Berndes, Chalmers
 • Erik Furusjö, RISE Research Institutes of Sweden
 • Pål Börjesson, Lunds tekniska högskola
 • Susanne Paulrud, RISE Research Institutes of Sweden
 • Lars Högbom, Skogforsk
 • Marcus Öhman, Luleå tekniska universitet
 • Mikael Karlsson, Energiforsk
 • Johan Laurell, Energigas Sverige
 • Eva Stål, Nordvästra Skånes Renhållnings AB
 • Åsa Forsum, Energimyndigheten

Efter konferensen bjuder vi på mingel!

Här kan du se hela programmet.

Välkommen!

Information

calendar icon

07 Sep 2023

calendar icon

Anmälan stänger

2023/08/24

calendar icon

Stockholm

calendar icon

Konferens